Jak pracuję

 Konsultacja Psychoterapeutyczna

(jedna sesja 50 minut- koszt 120 zł)


Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

(jedna sesja 50 minut- koszt 120 zł)

Psychoterapia krótkoterminowa występuje zazwyczaj w sytuacji, gdy chcemy rozwiązać konkretny problem. Psychoterapeuta i klient koncentrują się na nim, ustalając cel terapii i dążąc do niego na kolejnych sesjach. W zależności od indywidualnych potrzeb i złożoności problemu psychoterapia krótkoterminowa może wymagać od kilku do kilkudziesięciu spotkań. Tego rodzaju terapia może sprawdzić się w przypadku problemów lękowych, nerwicy natręctw, potrzeby zmierzenia się z trudnym rozstaniem, nagłej zmiany sytuacji życiowej czy depresji. Określenie liczby sesji ułatwia ustalenie planu pracy nad problemem. Jeśli zaistnieje taka konieczność, możliwe jest powtarzanie psychoterapii krótkoterminowej.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa

(jedna sesja 50 minut- koszt 120 zł)

Psychoterapię długoterminową przeprowadza się, gdy klient potrzebuje pomocy w rozwiązaniu kilku problemów uniemożliwiających mu normalne funkcjonowanie. W przypadku tego typu terapii trudno określić, jak dużo czasu trzeba będzie na nią poświęcić. Należy się jednak nastawić na efekty po długotrwałej pracy z terapeutą. Wynika to z faktu, że psychoterapia długoterminowa zalecana jest głównie w przypadku głęboko zakorzenionych problemów. Ich podłoże może wymagać rozmów o dzieciństwie i doświadczeniach, które nas ukształtowały. Czasem osiągnięcie rezultatów wymaga zmiany sposobu myślenia lub aktywnej pracy nad reakcjami na czynniki zewnętrzne.

W gabinecie pracuję w indywidualnym kontakcie z osobami doświadczającymi trudności w relacjach interpersonalnych jak i poczucia zagubienia, niezadowolenia z siebie, niezdolność do wyrażania emocji bądź kłopotów ze zrozumieniem swojego zachowania.

Pomagam osobom, które doświadczają trudności w codziennym życiu, zmagają się z brakiem samoakceptacji, cierpią w kontakcie z samym sobą lub w relacjach z innymi, mają problemy natury emocjonalnej i psychicznej. Opieram się na założeniach psychoterapii humanistycznej, systemowej i psychodynamicznej.


Cały czas pogłębiam, ewaluuję i aktualizuję swoją wiedzę. Podczas praktyki zawodowej niosę pomoc, klientom/pacjentom, kierując się najwyższymi standardami etycznymi.

Jeśli doświadczasz:

 • kryzysu, poczucia, że to, co dotychczas 'działało' nagle przestaje funkcjonować
 • trudności w relacjach interpersonalnych i w związkach
 • poczucia zagubienia bądź niezadowolenia z siebie
 • trudności w wyrażaniu emocji w sposob adekwatny
 • kłopotów ze zrozumieniem własnych zachowań bądź reakcji
 • stanow depresyjnych, poczucia pustki, braku celu i sensu życia
 • bolu, napięć, dolegliwości somatycznych nie potwierdzonych diagnozą medyczną
 • stresu, świadomości, że żyjesz w pośpiechu, a Twoje ciało, myśli i uczucia nie mogą za Tobą nadążyć
 • trudności w pracy zawodowej, niepewności i zwątpienia czy podążasz we właściwym kierunku
 • przeświadczenia, że niektóre Twoje problemy się powtarzają i nie potrafisz znaleźć dla nich skutecznego rozwiązania
 • potrzeby odkrycia swojej pasji, rozpoznania mocnych stron i zgłębienia talentów


Zapraszam Cię na spotkanie po wcześniejszej rozmowie telefonicznej.