Jak pracuję

 Konsultacja Psychoterapeutyczna

(jedna sesja 50 minut- koszt 120 zł)


Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

(jedna sesja 50 minut- koszt 120 zł)

Psychoterapia krótkoterminowa występuje zazwyczaj w sytuacji, gdy chcemy rozwiązać konkretny problem. Psychoterapeuta i klient koncentrują się na nim, ustalając cel terapii i dążąc do niego na kolejnych sesjach. W zależności od indywidualnych potrzeb i złożoności problemu psychoterapia krótkoterminowa może wymagać od kilku do kilkudziesięciu spotkań. Tego rodzaju terapia może sprawdzić się w przypadku nagłej zmiany sytuacji życiowej. Określenie liczby sesji ułatwia ustalenie planu pracy nad problemem. Jeśli zaistnieje taka konieczność, możliwe jest powtarzanie psychoterapii krótkoterminowej.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa

(jedna sesja 50 minut- koszt 120 zł)

Psychoterapię długoterminową przeprowadza się, gdy klient potrzebuje pomocy w rozwiązaniu kilku problemów uniemożliwiających mu normalne funkcjonowanie. W przypadku tego typu terapii trudno określić, jak dużo czasu trzeba będzie na nią poświęcić. Należy się jednak nastawić na efekty po długotrwałej pracy z terapeutą. Wynika to z faktu, że psychoterapia długoterminowa zalecana jest głównie w przypadku głęboko zakorzenionych problemów. Ich podłoże może wymagać rozmów o dzieciństwie i doświadczeniach, które nas ukształtowały. Czasem osiągnięcie rezultatów wymaga zmiany sposobu myślenia lub aktywnej pracy nad reakcjami na czynniki zewnętrzne. Tego rodzaju terapia może sprawdzić się w przypadku problemów lękowych, nerwicy natręctw, potrzeby zmierzenia się z trudnym rozstaniem czy depresji.

W gabinecie pracuję w indywidualnym kontakcie z osobami doświadczającymi trudności w relacjach interpersonalnych jak i poczucia zagubienia, niezadowolenia z siebie, niezdolność do wyrażania emocji bądź kłopotów ze zrozumieniem swojego zachowania.

Pomagam osobom, które doświadczają trudności w codziennym życiu, zmagają się z brakiem samoakceptacji, cierpią w kontakcie z samym sobą lub w relacjach z innymi, mają problemy natury emocjonalnej i psychicznej. Opieram się na założeniach psychoterapii humanistycznej, systemowej i psychodynamicznej.


Cały czas pogłębiam, ewaluuję i aktualizuję swoją wiedzę. Podczas praktyki zawodowej niosę pomoc, klientom/pacjentom, kierując się najwyższymi standardami etycznymi.

Jeśli doświadczasz:

 • kryzysu, poczucia, że to, co dotychczas 'działało’ nagle przestaje funkcjonować
 • trudności w relacjach interpersonalnych i w związkach
 • poczucia zagubienia bądź niezadowolenia z siebie
 • trudności w wyrażaniu emocji w sposob adekwatny
 • kłopotów ze zrozumieniem własnych zachowań bądź reakcji
 • stanow depresyjnych, poczucia pustki, braku celu i sensu życia
 • bolu, napięć, dolegliwości somatycznych nie potwierdzonych diagnozą medyczną
 • stresu, świadomości, że żyjesz w pośpiechu, a Twoje ciało, myśli i uczucia nie mogą za Tobą nadążyć
 • trudności w pracy zawodowej, niepewności i zwątpienia czy podążasz we właściwym kierunku
 • przeświadczenia, że niektóre Twoje problemy się powtarzają i nie potrafisz znaleźć dla nich skutecznego rozwiązania
 • potrzeby odkrycia swojej pasji, rozpoznania mocnych stron i zgłębienia talentów


Zapraszam Cię na spotkanie po wcześniejszej rozmowie telefonicznej.